την Τετάρτη 20 Ιουλίου και ώρα 11 π.μ. (Μπουμπουλίνας 20).

Στο Υπουργείο θα καταθέσουμε τα αιτήματά μας που αφορούν συναδέλφους που εργάζονται χωρίς σταθερές εργασιακές σχέσεις στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο οργανισμούς (ΕΛΣ, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Καμεράτα) αλλά και στις άλλες Συμφωνικές Ορχήστρες και Μουσικά Σύνολα (ΕΡΤ, Δήμοι και αλλού). Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη για να δοθεί επιτέλους απάντηση από το Υπουργείο για τη συστηματική συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων μας και αμοιβών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΠΟ