Είμαστε δεκάδες χιλιάδες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Θα φροντίσουμε εμείς γι αυτό.