Π.Μ.Σ.pmu@pmu.gr

Συνάδελφοι,

Οι Αρχαιρεσίες του Σωματείου θα διεξαχθούν :

1η μέρα Κυριακή 3/11:00 π.μ. – 18.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

2η μέρα Δευτέρα 4/11: 10.00 π.μ. – 18.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

3η μέρα Τρίτη 5/11 η Εκλογική διαδικασία θα έχει ως εξής :

9.30 π.μ. – 11.00 π.μ. στο θέατρο «Καλουτά» του Δήμου Αθηναίων

12.00 μ.μ – 14.00 μ.μ. στην Ε.Ρ.Τ.

15.00 μ.μ.- 19.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, όπου και θα ολοκληρωθεί  η Εκλογική διαδικασία.

Η ψηφοφορία θα γίνεται:

με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου ταυτοποίησης) και το Βιβλιάριο Ασθενείας ή Υπεύθυνη Δήλωση.

Η Εφορευτική Επιτροπή