Π.Μ.Σ.  pmu@pmu.gr

Την Δευτέρα 1η Ιουλίου και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στα γραφεία μας (Σαπφούς 10) για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

  • Αιτήματα της Σ.Σ.Ε. στα μικρά νυχτερινά κέντρα.
  • Το πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων.
  • Αιτήματα που αφορούν τα Δημοτικά Ωδεία.
  • Επαναλειτουργία της Καμεράτα, ορχήστρας των Χρωμάτων και της ΚΟΕΜ

και άλλα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το εργόσημο που μπήκε στο χώρο μας και την παρενόχληση των πλανόδιων μουσικών σε πολλά τουριστικά μέρη της χώρας από αστυνομία και λιμενικό.

Στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν εγγραφές νέων μελών.