Π.Μ.Σ. (PMU@PMU.GR)
O Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος δηλώνει την συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζόμενων στους προβλήτες 2 και 3 της COSCO  που δίνουν τη μάχη για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. με αυξήσεις, για μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για ένταξη στα Β.Α.Ε., για λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Καταγγέλλουμε την τρομοκρατία που ασκεί η εργοδοσία και καταδικάζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει παράνομη την Απεργία.

Για άλλη μια φορά το κράτος δείχνει το χαρακτήρα του σαν μηχανισμός πιστός στην υπηρεσία των εργοδοτών.