Δίνεται με κριτήριο τα ένσημα του 2020. Όσοι συνάδελφοι ήταν σε αναστολή είτε λάμβαναν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών δικαιούνται 25 ένσημα για κάθε μήνα επιδότησης. Γνωρίζουμε πως σε πολλούς συναδέλφους, κυρίως σε όσους επιδοτούνταν μέσω Μητρώου, πως αυτά τα ένσημα δεν έχουν εμφανιστεί.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση για το επίδομα και ταυτόχρονα πιέζουμε την κυβέρνηση ώστε να μην χάσει κανένας το επίδομα επειδή δεν πήρε τα ένσημα που δικαιούται.

Είναι σημαντικό να γίνουν από όλους οι αιτήσεις εμπρόθεσμα και να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία υποβολής ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Σε περίπτωση που μας πουν από το ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ πως η αίτησή μας απορρίπτεται, επιμένουμε να καταχωρηθεί και να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένσταση ύστερα, παράλληλα με την πίεση του Σωματείου προς την κυβέρνηση.

Οι συνάδελφοι που ετερο-απασχολούνται κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το εποχικό βοήθημα λόγω διάταξης που αποκλείει όσους έχουν περισσότερα ένσημα από ετερο-απασχόληση κατά τους μήνες επιδότησης (Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο). Έχουμε θέσει το αίτημα για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης καθώς τιμωρεί συναδέλφους που ωθούνται στην ετερο-απασχόληση για λόγους επιβίωσης.

Το εποχικό βοήθημα δεν είναι δώρο της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους. Είναι επιστροφή ενός πολύ μικρού μέρους από την διαχρονική ληστεία σε βάρος μας, βγαίνει από τις δικές μας εισφορές προς τον ΟΑΕΔ. Συνεπώς αποτελεί κομμάτι της συνολικής πάλης που δίνει ο Σύλλογος για μέτρα στήριξης προς τους εργαζόμενους του κλάδου.

Τελευταία ενημέρωση: την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, κατά την διάρκεια συνάντησης με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας ενημερωθήκαμε πως είναι θέμα 1-2 εβδομάδων η οριστικοποίηση των ΑΠΔ προκειμένου να «φανούν» τα ένσημα στους δικαιούχους. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε περίπτωση που υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στη απόδοση των ενσήμων θα αποστείλουν τα αρχεία με τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ προκειμένου να διασταυρωθούν από εκεί οι δικαιούχους.