το εποχικό βοήθημα που δίνεται από τον ΟΑΕΔ κάθε χρόνο, αρχίζει από αύριο 14/9 και λήγει στις 30/11/2021.

Την αίτηση για να λάβετε το επίδομα την υποβάλλετε στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet (gov.gr-εργασία και ασφάλιση-ανεργία-ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ) από τις 14/9 έως τις 30/11/2021, ενώ σε Κ.Ε.Π.  (παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης) από τις 20/9 έως τις 30/11/2021. 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στον ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικά, ή σε Κ.Ε.Π.) είναι :

 

  • Τα ένσημα του 2020 (από 50 έως 210)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ασκείτε το επάγγελμα κατά το έτος 2021, β) δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, γ) δεν λαμβάνετε σύνταξη
  • Τη Βεβαίωση μέλους από το Σωματείο
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας στην οποία να διακρίνεται ο αριθμός – ΙΒΑΝ – και να είστε ο πρώτος δικαιούχος

Οι Κωδικοί Ειδικότητας των ενσήμων που αφορούν για το επίδομα είναι : 275020, 275030, 275040, 275050, 275060, 275070, 275080, 275090 και επίσης 348220, 348230, 348240, 348250, 348260, 348270, 348280, 348281 και 348290.

Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος λαμβάνει επιδότηση ανεργίας τους μήνες που δίνεται το εποχικό βοήθημα και δεν έχει ολοκληρωθεί η επιδότηση για 5 μήνες, τότε το ποσό του επιδόματος συμψηφίζεται με αυτό της ανεργίας.

 Σημείωση : για την αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούμε να τηλεφωνείτε στη γραμματεία του Συλλόγου στα παραπάνω τηλέφωνα (καθημερινά 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.) για την ημέρα και ώρα που θα θέλατε να έρθετε ώστε να πάρετε τη Βεβαίωση μέλους.