έχουν έρθει πολλές καταγγελίες από συναδέλφους που έχουν γραφτεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών, έχουν πάρει ήδη προηγούμενες επιδοτήσεις αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, έχουν κοπεί για την επιδότηση Γενάρη Φλεβάρη παρόλο που έχουν κάνει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις στο support employees. Παρακαλούμε άμεσα όποιος συνάδελφος δεν έχει πάρει την επιδότηση Γενάρη Φλεβάρη και έχει εμπρόθεσμα κάνει και τις δύο αιτήσεις στο support employees, ενώ είχε πάρει την επιδότηση του Μητρώου Νοέμβρη Δεκέμβρη, να το κοινοποιήσει στο Σωματείο ώστε να εκτιμήσουμε το μέγεθος του ζητήματος και να διαμορφώσουμε το κατάλληλο αίτημα. Παρακαλούμε πολύ όσοι συνάδελφοι μας ενημερώσουν να είναι σίγουροι για το ότι έχουν κάνει την εμπρόθεσμη δήλωση στο support employees και ότι είναι επίσης εμπρόθεσμα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Καλλιτεχνών (μέχρι 10 Γενάρη). Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να είναι τα αιτήματα του Σωματείου μας αξιόπιστα.  Συγκεκριμένα ζητούμε να στείλετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, κατηγορία με την οποία έχετε δηλωθεί το Μητρώο και το ΑΦΜ σας.