Μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας να συγκεντρώσουμε τα ΑΦΜ των συναδέλφων που δεν πήραν την αποζημίωση για έναν από τους δυο ή και τους δυο μήνες, προκειμένου να ελεγχθεί η περίπτωση λάθους.

Καλούμε όσους συναδέλφους δεν πήραν την αποζημίωση για Νοέμβρη Δεκέμβρη να στείλουν στο Σύλλογο (μέσω FaceBook, ή στο pmu@pmu.gr) τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Α.Φ.Μ.) μαζί με το παρακάτω μήνυμα:

Υπέβαλα εμπρόθεσμα τις αιτήσεις για αποζημίωση μέσω μονομερούς δήλωσης για τους μήνες Νοέμβρη και Δεκέμβρη 2020. Δεν μου χορηγήθηκε η αποζημίωση για τον μήνα (ή τους μήνες) αναφοράς χωρίς να είμαι κατά το παραπάνω διάστημα δικαιούχος επιδότησης ανεργίας ΟΑΕΔ ή εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης.