με θέμα τις ΣΣΕ και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας για μέτρα στήριξης, για την περίοδο που οι συνέπειες της πανδημίας χτυπούν τον κλάδο μας. Στην τοποθέτηση γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι δυσκολίες που έχουμε για την επόμενη μέρα, ή οποία είναι ήδη εδώ, αλλά και η στάση του Προεδρείου της ΠΟΘΑ  και η ανάγκη να λειτουργεί το ΔΣ με δημοκρατικό και καθαρό τρόπο.

Τοποθέτηση