Ενημερώνουμε τους συναδέλφους πως άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την αποζημίωση των 800 ευρώ για τον μήνα Νοέμβρη. Αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν σύμβαση με εργοδότη η οποία μπήκε σε καθεστώς αναστολής. Το ποσό της αποζημίωσης είναι 800 ευρώ. Όσες συμβάσεις μπήκαν σε καθεστώς αναστολής αργότερα από την 1η Νοέμβρη παίρνουν την αναλογία του προαναφερόμενου ποσού.

Η διαδικασία είναι ίδια με την προηγούμενη φορά. Δήλωση οφείλουν να υποβάλουν όσοι εργαζόμενοι μπαίνουν για πρώτη φορά σε καθεστώς αναστολής. Για όσους έχουν μπει στο παρελθόν σε αναστολή η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Θα χρειαστεί να κάνουν τροποποίηση δήλωσης μόνο εάν έχουν αλλάξει στοιχεία του εργαζόμενου (π.χ. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό της αποζημίωσης).

Όσοι μπαίνουν για πρώτη φορά σε αναστολή θα πρέπει να πάρουν από τον εργοδότη τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής δήλωσης που υπέβαλλε στην αντίστοιχη πλατφόρμα για εργοδότες του Υπ. Εργασίας. Αυτό τον αριθμό μαζί με τα προσωπικά τους στοιχεία θα συμπληρώσουν στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

Δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις σε σχέση με τους εργαζόμενους που έχουν συμβάσεις με πάνω από έναν εργοδότη, από τις οποίες κάποιες μπαίνουν σε αναστολή και κάποιες όχι. Διευκρινίζεται μόνο η περίπτωση όπου μια από τις συμβάσεις είναι πλήρους απασχόλησης και η οποία δεν μπαίνει σε αναστολή, στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν δικαιούται την αποζημίωση. Δεν διευκρινίζεται η περίπτωση πολλαπλών συμβάσεων μερικής απασχόλησης, που αφορά την πλειοψηφία των εργαζόμενων στα Δημοτικά Ωδεία και όχι μόνο.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων :

  • για τις κλειστές επιχειρήσεις με εντολή Δημόσιας Αρχής υποβολή αιτήσεων μέχρι 24 Νοέμβρη και πληρωμή εργαζομένων μέχρι 27 Νοέμβρη
  • για πληττόμενες επιχειρήσεις (που δεν έκλεισαν αλλά συρρικνώθηκε η δραστηριότητά τους) οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι 7 Δεκέμβρη για τις αιτήσεις και 11 Δεκέμβρη για την πληρωμή των εργαζομένων.

Πολλά ζητήματα δεν έχουν διευκρινιστεί και προφανώς θα προκύψουν νέες εγκύκλιοι στις επόμενες μέρες. Θα ενημερώσουμε για ότι νεότερο μάθουμε. Υπάρχουν ξανά κατηγορίες εργαζόμενων που μένουν εκτός, όπως οι εργαζόμενοι που δούλευαν με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Υπάρχουν άλλες κατηγορίες όπως εργαζόμενοι στα Δημοτικά Ωδεία που δεν διευκρινίζεται η περίπτωση τους. Παλεύουμε για την ένταξη του συνόλου των εργαζόμενων στα μέτρα στήριξης. Ταυτόχρονα ενισχύουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης του Συλλόγου καθώς πληθαίνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση, χωρίς εισόδημα και αποκλεισμένοι από οποιοδήποτε μέτρο στήριξης.

Για το Δ.Σ

                                              Ο Πρόεδρος                                       Ο Γ. Γραμματέας

Βασίλης Παρασκευόπουλος                      Κώστας Σταυρόπουλος