σε μια μεγαλειώδη κινητοποίηση στην Αθήνα, κι αντίστοιχες σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, διατρανώνουμε ξανά πως οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί.