Θυμίζουμε την πρωτοβουλία της ΠΟΘΑ να καλέσει σε ομαδική αγωγή τους συναδέλφους που αποκλείστηκαν από την αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, λόγω εκπρόθεσμης εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να μας στείλετε στο mail του Συλλόγου έως τις 30 Ιουνίου είναι τα προσωπικά σας στοιχεία, την Δήλωση Απογραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών και  Υπεύθυνη Δήλωση γράφοντας α) δεν έχετε πάρει αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, δεν είχατε κάποια ενεργή (δηλωμένη) Σύμβαση εργασίας, δεν λάβατε επίδομα ανεργίας το ανωτέρω χρονικό διάστημα.