την Τρίτη 28 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του σωματείου μας (Σαπφούς 10). Ήδη έχουμε ανοίξει τη συζήτηση για την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου λειτουργίας και αμοιβής για το σύνολο των Ωδείων και Μουσικών Σχολών (Ιδιωτικά και Δημοτικά Ωδεία). Θεωρούμε αναγκαίο αυτή η συζήτηση να καταλήξει σε συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου πάλης για την δικαίωση των αιτημάτων μας.Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή σας σε αυτή τη σύσκεψη. Τις επόμενες ημέρες θα σας στείλουμε συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης. Επιδίωξή μας είναι αυτή η σύσκεψη να έχει Πανελλαδικό χαρακτήρα, γι’ αυτό το λόγο θα υπάρχει link που θα δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.