Με Υγεία Δουλειά Και Ειρήνη Για Όλους. Ευχόμαστε δύναμη και αγωνιστικότητα για να συνεχίσουμε την συλλογική πάλη ώστε οι ανάγκες μας να γίνουν πραγματικότητα.