από ανεπίσημη ενημέρωση έρχεται η πληροφορία πως το Υπουργείο συζητάει για επέκταση των ειδικοτήτων του Μητρώου που θα ενταχθούν στα μέτρα στήριξης για τον Γενάρη.
Η θέση του σωματείου είναι πως πρέπει να ενταχθεί στα μέτρα στήριξης το σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου.
Επίσης να ενταχθούν όσοι γράφτηκαν στο Μητρώο Καλλιτεχνών μετά τις 10 Γενάρη 2021 καθώς και όσοι δεν έχουν γραφτεί ακόμα, εφόσον μπορούν να αποδείξουν επαγγελματική ενασχόληση, με βάση τα κριτήρια που θέσπισε η κυβέρνηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
Ειδικά για την κατηγορία “Μουσικοί του δρόμου” πρέπει να παρθεί υπόψιν πως περιλαμβάνει αριθμό συναδέλφων που έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική ενασχόληση με ένσημα, δισκογραφία κλπ.
Ταυτόχρονα μας απασχολεί το ζήτημα της επιβίωσης των μουσικών και καλλιτεχνών του δρόμου οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο αλλά στερούνται το δικαίωμα να παίξουν στο δρόμο λόγω περιοριστικών μέτρων. Θεωρούμε πως πρέπει να βρεθεί λύση και για αυτούς, ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζουμε πως είναι πιο σύνθετο πρόβλημα εφόσον δεν αποδεικνύεται επαγγελματική ιδιότητα.