Δεν υπογράφουμε οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση. Αλλιώς, σε περίπτωση που ενταχθεί αύριο η επιχείρηση σε καθεστώς αναστολής εμείς χάνουμε το δικαίωμα αποζημίωσης αφού οικειοθελής αποχώρηση σημαίνει τερματισμός της σύμβασης.
Όσοι συνάδελφοι είναι εμπρόθεσμα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο καλλιτεχνών μπορούν να κάνουν αίτηση και μέσω Μητρώου. Εάν υπάρξει θετική εξέλιξη με το ζήτημα της αναστολής τότε θα αποζημιωθούν κανονικά μέσω αναστολής. Δεν χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης μέσω Μητρώου παρά μόνο αν πάρουν την αποζημίωση μέσω αναστολής.