Είμαστε μαζί, μαζί και δυνατοί, της Τέχνης οι Εργαζόμενοι έχουμε φωνή!
Η μαζική μας παρουσία στην πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δίνει τον τόνο.
🔴 Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μέτρα στήριξης για την υγεία και το εισόδημά μας, όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο του Πολιτισμού.
🎺 𝝤𝝬𝝞 𝝖𝝠𝝠𝝜 𝝖𝝩𝝤𝝡𝝞𝝟𝝜 𝝚𝝪𝝝𝝪𝝢𝝜
 𝝢𝝖 𝝥𝝖𝝦𝝝𝝤𝝪𝝢 𝝩𝝮𝝦𝝖 𝝡𝝚𝝩𝝦𝝖 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝥𝝞𝝗𝝞𝝮𝝨𝝜 𝝟𝝖𝝞 𝝩𝝜𝝢 𝝪𝝘𝝚𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝪 𝝟𝝠𝝖𝝙𝝤𝝪 𝝡𝝖𝝨