Διεκδικούμε μέτρα προτασίας του εισοδήματος και της υγείας μας!
🎺 𝝙𝝚𝝪𝝩𝝚𝝦𝝖 𝟭𝟬 𝝞𝝖𝝢𝝤𝝪𝝖𝝦𝝞𝝤𝝪 𝝝𝝖 𝝚𝝞𝝡𝝖𝝨𝝩𝝚 𝝤𝝠𝝤𝝞 𝝚𝝟𝝚𝝞❗
ΑΘΗΝΑ – 12:00 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 12:00 ΚΑΜΑΡΑ
ΛAPIΣA – 11:00 KENTPIKH ΠΛATEIA
BOΛOΣ – 12:00 ΠΛATEIA AΓIOY NIKOΛAOY
TPIKAΛA – 12:00 ΠΛATEIA PHΓA ΦEPAIOY
KAPΔITΣA – 12:00 KENTPIKH ΠΛATEIA KAPΔITΣAΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ – 12:00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΑΤΡΑ – 11:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΑΜΟΣ – 11:30 ΒΑΘΥ
ΧΑΛΚΙΔΑ – 11:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΚΚΛ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ