μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου γίνονται αιτήσεις για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για τον μήνα Μάιο του 2021 και για τους συναδέλφους που γράφτηκαν στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι τις 10 Γενάρη.

Μέχρι την ίδια μέρα μπορούν να γίνουν αιτήσεις και για τους προηγούμενους μήνες, από Γενάρη μέχρι Απρίλη του 2021 για όσους για διάφορους λόγους έχασαν τις σχετικές προθεσμίες.

Σχετικά με κάποιες ερωτήσεις συναδέλφων για το θέμα:

  1. Η αίτηση γίνεται στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και στην κατηγορία “Υπεύθυνη Δήλωση Καλλιτεχνών Ξεναγών Τουριστικών Συνοδών”.
  2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι συνάδελφοι που στο ανωτέρω διάστημα εργάζονταν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, δηλαδή όσοι απασχολούνταν για λιγότερες από 40 ώρες εβδομαδιαίως.
  3. Το προηγούμενο ισχύει και για συναδέλφους που δούλευαν σε δημοτικά ωδεία είτε ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου είτε ωρομίσθιοι στην δημόσια εκπαίδευση.
  4. Για ειδικές περιπτώσεις συναδέλφων καλό είναι να συμβουλεύεται ο καθένας τον λογιστή του. Σαν γενικό κανόνα πάντως προτείνουμε σε όσους δεν είναι σίγουροι εάν δικαιούνται την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού να κάνουν την αίτηση για να μην κοπούν ως εκπρόθεσμοι. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα ελέγξει εάν πληρούν τις προϋποθέσεις.