μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2476/Β στις 10/6 υπάρχουν ασάφειες που δημιουργούν ερωτήματα για το εάν επιτρέπεται η ζωντανή μουσική σε εξωτερικούς χώρους μαγαζιών εστίασης. Το Σωματείο μας έχει αποστείλει ερώτημα στην Πολιτική Προστασία για διευκρινήσεις επί του συγκεκριμένου και με βάση αυτές θα σας ενημερώσουμε.