για την αποζημίωση του μήνα Απρίλη. Όσοι συνάδελφοι πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή

  • να εγγεγραμμένοι από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr (Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπ. Εργασίας),
  • δεν έχουν πλήρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότη,
  • δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,

μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση αποζημίωσης έως και 14/6 στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr

Ενημερώνουμε επίσης ότι η αίτηση στο myBusinessSupport για τη χορήγηση αυξημένης αποζημίωσης Ειδικού σκοπού για όσους συναδέλφους έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα, παρατείνεται μέχρι και σήμερα 4/6.

Συνάδελφοι το Σωματείο μας διεκδικεί την ένταξη στην επιδότηση και των συναδέλφων που έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο μετά τις 10/1 καθώς και την επιδότηση των 2.500 συναδέλφων που αφαιρέθηκαν από την κατηγορία μουσικοί του δρόμου.

Τέλος διεκδικούμε τη συνέχιση της επιδότησης όλων για τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα συζητιέται η επαναφορά της ζωντανής μουσικής με μεγάλη καθυστέρηση ενώ, επιβεβαιώνεται ότι ένα μικρό κομμάτι των συναδέλφων θα εργαστεί αυτό το καλοκαίρι για λιγότερο χρόνο και με μικρότερες αμοιβές. Η επιβίωσή μας περνά μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση η οποία πρέπει να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.