“Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος”

Με βάση τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας στις 22 και 23/10/2017, στις 2 Νοέμβρη ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, κλήθηκαν οι 11 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης με το μοναδικό Συνδυασμό που συμμετείχε (Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών), και συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. Μετά από μυστική ψηφοφορία όπως προβλέπει το καταστατικό, εκλέχθηκε το Προεδρείο του Π.Μ.Σ. που έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Παρασκευόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Σαρρής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κώστας Σταυρόπουλος

ΑΝ/ΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεόδωρος Καρέλλας

ΤΑΜΙΑΣ Φώτης Κόλλιας

ΑΝ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ Αθηνά Κουκή

ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ ΔΗΜ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κώστας Τριανταφυλλίδης

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  Νατάσσα Μουσάδη

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Σοφία Καμαγιάννη

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Γιώργος Νυδριώτης

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Δημήτρης Κουφαλάκος.

Για το Δ.Σ. του Π.Μ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλης Παρασκευόπουλος            Κώστας Σταυρόπουλος